Spaans temperament

14 augustus, 2014

Om vakkrachten te selecteren die in Nederland niet te vinden zijn, reizen we naar het buitenland. We hebben met partners een netwerk opgebouwd in Spanje en halen met grote regelmaat goede vakkrachten uit Spanje naar Nederland. Een van die vakkanjers is Sara Bodero Isusi . . .

Sinds vorig jaar heeft de firma Madern B.V. via Deltametaal de Spaanse Sara Bodero Isusi in dienst als graveur voor onze rotatieve snij- en vouwgereedschappen. Al snel viel op dat zij zich dienstbaar opstelde en zo veel mogelijk probeerde samen te werken om de communicatie te verbeteren. Na de komst van nog 3 Spanjaarden bleek dat Sara toch uit ander hout was gesneden. Waar de andere Spaanse collega’s elkaar opzochten tijdens pauzes en na werktijd bleef Sara tussen de Nederlandse collega’s zitten en voelde zich al snel op haar gemak. Ondergetekende heeft zelf een dochter in de leeftijd van Sara, bij personeelsfeestjes was contact gauw gelegd. Zelfs bij de, voor Spanjaarden belangrijke, viering van kerstmis en nieuwjaar was ze in Nederland, op haar flat en bij collega’s, waar de overige Spanjaarden kozen voor hun thuisland. Op technisch gebied is ze nu (na een krap jaar) volledig zelfstandig bezig achter één van onze belangrijke machines en voert haar taak naar tevredenheid uit. Wat betreft de overige Spanjaarden moet ik helaas melden dat zij inmiddels Madern hebben verlaten, hetzij door taalproblemen, het niet kunnen aanpassen of het hebben van heimwee naar hun eigen omgeving en familie. Wat de titel al aangeeft is het mooi om te zien dat wanneer Sara door een collega onterechte ergens van wordt beschuldigd, dan zie je het Spaanse temperament met alle bewegingen naar boven komen. Alhoewel ik erg mijn best doe, kan ik een kleine glimlach dan toch niet bedwingen……   aldus, Joost Caljouw van Madern B.V.

foto 1