Officiële ledenvergadering DMzzp

27 november, 2013

Op donderdag 21 november jl. vond de allereerste officiële ledenvergadering plaats van DMzzp (Coöperatieve ZZP Deltametaal U.A) in het Energiehuis te Dordrecht. Voor deze ledenvergadering waren leden van de coöperatie DMzzp uitgenodigd die van tevoren agendapunten konden aandragen. Tijdens de ledenvergadering is er onder andere gesproken over de visie van DMzzp, veiligheid op de werklocaties, werkwijze van DMzzp en mogelijke toekomstige projecten van opdrachtgevers.

Aansluitend vond op dezelfde locatie in het Grand Café Kothinsky een netwerkborrel plaats. Hiervoor waren zzp’ers uitgenodigd die werkzaam zijn in de metaal en industrie. Tijdens de netwerkborrel konden de ZZP’ers onderling kennis en ervaringen uitwisselen en informatie vergaren over toekomstige DMzzp projecten. Mede door de goede opkomst van ZZP’ers resulteerde deze avond in een geslaagd netwerkevent voor DMzzp!