Onze dienstverlening

Wat biedt Metalent uw school en leerlingen?

Metalent is een samenwerkingsverband van bedrijven voor bedrijven. Wij willen de instroom van jongeren in de metaal-, industrie en maritieme sector bevorderen. Metalent onderhoudt om die reden al jarenlang intensieve contacten met bedrijven, bedrijfsvakscholen en het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) om de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs in deze sectoren te verbeteren.

Algemeen
De diensten van Metalent in het algmeen zijn:

 • Metalent is aanspreekpunt voor het bedrijfsleven uit de metaal- en maritieme sector.
 • Verbeterde afstemming tussen het beroepsonderwijs en bedrijven in de metaal- en maritieme sector.
 • Optimale plaatsing van kandidaten d.m.v. gedegen intakeprocedure met assessments.
 • Extra diagnostische praktijkdagen voor kandidaten.
 • Vermindering van uitval van kandidaten tijdens de opleiding.
 • Intensieve begeleiding en ondersteuning van kandidaten door een persoonlijk Metalent-consulent.
 • De Metalent-consulent als verbindende, ondersteunende en coördinerende schakel tussen alle betrokken partijen.
 • Functiegerichte trainingen en overige (om)scholingstrajecten.
 • Verbeterde afstemming theorie en actuele praktijk.
 • Ervaring opdoen in een leerrijke, uitdagende omgeving.
 • Beroepenvoorlichtingen, gastdocentlessen, bedrijfsbezoeken en gastcolleges.
 • Vaststellen van de individuele beginsituatie en bepalen van het gewenste eindniveau van kandidaten.
 • Een op de kandidaat en opleidingsvraag gebaseerd maatwerkprogramma.
 • Afstemming en invulling van de beoordeling en examinering.
 • Continuïteit en een opleidingsgarantie vanuit Metalent als de leerwerkplek zou komen te vervallen.
 • Intensieve begeleiding en coaching door een persoonlijke Metalent-consulent gedurende het hele opleidingstraject.
 • Baangarantie bij het succesvol afsluiten van de opleiding.

Mbo-niveau
De diensten voor scholen op Mbo-niveau zijn:

 • Werving en selectie van leerlingen voor metaal-, maritieme en werktuigbouwkundige opleidingen (mbo-niveau 2, 3 en 4).
 • Leerwerkplekken voor BBL-leerlingen bij ruim 150 met ons samenwerkende erkende leerwerkbedrijven.
 • Gemiddeld een dag extra praktijktraining op een bedrijfsvakschool of bij en praktijkopleidingscentrum in de regio (BBL).
 • Stageplaatsen voor BOL-leerlingen bij ruim 150 met ons samenwerkende erkende leerwerkbedrijven.
 • Mogelijkheid om over te stappen van een BOL- naar een BBL-traject.

Hbo-niveau
De diensten voor scholen op Hbo-niveau zijn

 • Werving en selectie van duale studenten Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek en Integrale Veiligheidskunde.
 • Duale opleidingstrajecten, stages, afstudeerprojecten en traineeships bij ruim 150 met ons samenwerkende bedrijven in de metaal- en maritieme sector.