Mbo opleidingen

Voor opleidingen op niveau 2, 3 en 4 in BBL-trajecten, BOL-stages of voor een overstap van BOL naar BBL

Metalent richt zich op opleidingen in de werktuigbouw, metaalbewerking, machinebouw, scheepsbouw, staalconstructie en verspaning. We zijn actief voor opleidingen op niveau 2, 3 en 4 in een BBL-traject, BOL-stages en in het organiseren van een overstap van een BOL- naar een BBL-traject. Metalent levert een bijdrage aan het verder uitbouwen van de opleidingen door het realiseren van leerwerkplekken en stages bij bedrijven in de metaal- en maritieme sector. Ook verzorgen we in samenwerking met het leerwerkbedrijf de begeleiding en coaching van de leerlingen.

Leerwerktrajecten (BBL)

Tijdens een BBL-traject neemt Metalent de leerling in de vorm van een leerarbeidsovereenkomst in dienst. Dit houdt in dat wij het salaris van de leerling betalen en hem/haar een opleidings- en baangarantie bieden. Ook betaalt Metalent alle school- en opleidingskosten.

Een BBL-leerwerktraject bestaat uit één dag in de week school en gemiddeld één dag extra praktijktraining op een bedrijfsvakschool of bij een praktijkopleidingscentrum. De rest van de week werkt de leerling via Metalent bij een van de 150 bij ons aangesloten erkende leerwerkbedrijven. Gedurende het hele opleidingstraject wordt de leerling intensief begeleid en ondersteund door een persoonlijke Metalent-consulent.

Heeft een leerling bij het afronden van zijn opleiding geen bedrijf, dan zorgt Metalent voor een ander bedrijf waarbij hij/zij in dienst kan treden. Na afloop kan een leerling via Metalent ook doorstromen naar een andere opleiding in de metaal of naar een opleiding op hoger niveau (mbo-3 of 4 of hbo).

Stageplaatsen (BOL)

BOL-leerlingen kunnen via Metalent stagelopen bij de ruim 150 met ons samenwerkende leerwerkbedrijven. De stageopdrachten worden in overleg met het bedrijf en de school ingevuld. Dit verzekert de leerling en de school van een zinvolle invulling van het stageprogramma. Metalent zorgt voor de introductie op het gebied van veiligheid en het begeleiden van de leerling. Gedurende de stage wordt de leerling door een persoonlijke Metalent-consulent begeleid en gecoacht.

Overstappen van BOL naar BBL

Metalent helpt BOL-leerlingen bij het maken van de overstap naar een BBL-traject. Blijkt een leerling bij een bedrijf niet op de juiste plek te zitten, dan gaan we voor hem/haar op zoek naar een andere passende leerwerkplek bij een van de bij ons aangesloten erkende leerwerkbedrijven.

Mbo-bedrijfsvakscholen & -praktijkopleidingslocaties

Metalent werkt samen met verschillende bedrijven, bedrijfsvakscholen, praktijkopleidingscentra en ROC’s in de regio Zuid-Holland Zuid. Leerlingen krijgen via ons les op de beste praktijkgerichte opleidingslocaties in Schiedam, Rotterdam Heijplaat, Dordrecht en Delft. Metalent heeft ook opleidingsplaatsen in de bedrijfsvakscholen van metaalbedrijven in Zwijndrecht (Heerema), Kinderdijk (IHC), Krimpen a/d IJssel (Hollandia) en Gorinchem (Mercon). Ook jongeren buiten de regio helpen we bij het zoeken naar passende leerwerktrajecten bij hen in de buurt.