Kandidaten

Talentvolle en gemotiveerde leerlingen en studenten

Door intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs (bedrijfsvakscholen, ROC’s en hogescholen) biedt Metalent uw bedrijf een keur aan talentvolle en gemotiveerde BBL-leerlingen, duale hbo-studenten en bijbehorende opleidingsmogelijkheden.

mbo-leerwerkplekken (BBL)

Een BBL-leerling gaat één dag in de week naar school (ROC) voor theorie en krijgt in overleg met uw bedrijf gemiddeld een dag extra praktijklessen op een bedrijfsvakschool of bij een praktijkopleidingscentrum. De rest van de week werkt de leerling mee in uw bedrijf. Metalent ondersteunt u in de begeleiding en vormt de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen. De leerling is gedurende het hele traject in dienst van Metalent in de vorm van een leerarbeidsovereenkomst en wordt individueel begeleid en gecoacht door een persoonlijke Metalent-consulent.

mbo-stages (BOL)

Een BOL-leerling volgt een dagopleiding en loopt bij uw bedrijf een stage die in samenwerking met u wordt ingevuld. Ook voor een stageplek doorlopen de kandidaten eerst bij ons een uitgebreide selectieprocedure, waardoor wij uw bedrijf aan de meest geschikte kandidaten kunnen voorstellen.

Verder zorgt Metalent voor een goede introductie op onder andere het gebied van veiligheid en begeleiden en evalueert de leerling gedurende de stageperiode. Ook in het BOL-traject ondersteunt onze Metalent-consulent uw bedrijf in de leerlingbegeleiding en vormt de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen.

duale hbo-trajecten

Uw bent als bedrijf voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van uw producten en diensten. Hierbij is de inzet van hbo-opgeleide medewerkers hard nodig. Want juist hbo’ers combineren vakkennis met praktische vaardigheden, zijn creatief, communicatief en kunnen uitstekend samenwerken in teamverband.

Om de toestroom van hoogopgeleide vakkrachten in uw sector te verbeteren heeft Metalent speciaal voor hbo-studenten Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek en Integrale Veiligheidskunde een aantal kennisintensieve duale trajecten ontwikkeld. Via deze trajecten maakt uw bedrijf kennis met praktisch opgeleide hbo’ers die uw onderneming op verschillende niveaus en afdelingen kunnen komen versterken.

Video CV’s

Enkele van onze jonge potentiële kandidaten hebben een digitale CV gemaakt: