Grote opkomst 3e netwerkbijeenkomst DMzzp!

20 november, 2014

Op donderdag 13 november jongstleden vond alweer de 3e DMzzp netwerkbijeenkomst plaats, dit keer in het Delta Hotel te Vlaardingen. Voor de leden van de coöperatie startte de bijeenkomst met de jaarlijkse ledenvergadering, die zeer goed werd bezocht. Veel leden van de coöperatie waren benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot DMzzp, het nieuwe beloningssysteem ‘Passie voor jouw netwerk’ en mogelijk nieuwe opdrachten. Na de ledenvergadering sloten de leden aan bij overige zzp’ers uit de metaal en industrie om ook te kunnen netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Door de grote opkomst stond het netwerken tussen de zzp’ers centraal! Oude contacten vanuit de lagere school tijd kwamen elkaar weer tegen, spraken over vroeger en nu…. Bekenden binnen bedrijven konden nu eens buiten de werkvloer en op informele wijze met elkaar spreken, en Marco de Korte, Arie Stoker, Francois Plaisier en Theo van Osch van DMzzp kregen door zich te mengen onder de zzp’ers meer binding met het zzp’schap. Zzp’ers zijn dan wel zelfstandig, maar toch ook weer niet helemaal! De coöperatie DMzzp verbindt de zzp’ers in een sterk collectief!

Tijdens de netwerkborrel werd het ZZP jaarboek 2014 / 2015 onder alle aanwezigen verloot. De winnaar van het jaarboek, Hasan Soyçiçek, lid van DMzzp, sprong een gat in de lucht voor zijn gewonnen prijs. Al met al een geslaagde bijeenkomst, waarbij jij de volgende keer ook aanwezig kan zijn als zzp’er in de metaal en/of industrie zijnde! Houd onze website in de gaten voor een volgende datum of stuur alvast een mail naar fplaisier@dmzzp.nl om aan te geven dat je hierin bent geïnteresseerd!

SAM_3767     SAM_3764