Over DMzzp

Een coöperatie, wat is dat precies?

Zelfstandig en toch georganiseerd; een coöperatie is de samenwerkingsvorm voor zzp’ers en opdrachtgevers. Individuele ondernemers profiteren van de voordelen van een sterk netwerk en opdrachtgevers hebben snel en makkelijk toegang tot kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare vakkrachten. Het juiste personeel op het juiste moment is voor organisaties van levensbelang!

Voor en door leden

Een coöperatie is een vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. De coöperatie DMzzp is een ondernemerscoöperatie, dat betekent dat alle leden zelfstandig werken. Voor de opdrachtgever betekent het één aanspreekpunt en meer zekerheid over het (op tijd) afronden van het project.

Statutair is vastgelegd dat leden invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de coöperatie. In praktijk gebeurt dat voornamelijk tijdens de Algemene Ledenvergadering die een keer per jaar plaatsvindt. De coöperatie heeft een bestuur en de bureauwerkzaamheden worden uitgevoerd door de Stichting Deltametaal. Dat zorgt voor een solide en betrouwbare afhandeling en een groot netwerk. Bij winst ontvangt Deltametaal een derde deel, de overige winst gaat naar de zzp’ers die in het betreffende jaar via de coöperatie hebben gewerkt.