Voorwaarden kandidaten

Voorwaarden kandidaten

Waar moeten uw kandidaten aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor arbeidsbemiddeling door DMperspectief moet uw kandidaat:

  • gemotiveerd zijn voor een carrière in een van de genoemde sectoren;
  • liefst ervaring hebben met werk in ten minste een van de genoemde sectoren;
  • bereid zijn ervaring op te doen door scholing en werk;
  • bereid zijn om- of bijgeschoold te worden;
  • bereid zijn tot het ondergaan van assessments en gesprekken met een arbeidsbemiddelaar.