Werkzoekenden buitenland

‘Wij zoeken verder’

Altijd de beste vakkrachten vinden, is geen sinecure in een tijd waarin de uitstroom vanwege de vergrijzing stijgt en de instroom van jong talent niet voldoende is. Concessies doen aan kwaliteit daar houden we niet van. Dus gaan we steeds op zoek naar nieuwe vormen om de mensen te vinden waar u naar zoekt.

Om vakkrachten te selecteren die in Nederland niet te vinden zijn, reizen we naar het buitenland. We hebben met partners een netwerk opgebouwd in Spanje en Polen. Werknemers maken eerst een ‘werkstuk’ om te zien of ze voldoen aan de Nederlandse eisen alvorens afspraken te maken. En omdat taal van belang is, beginnen we direct met het leren van de Nederlandse taal.

DMjob helpt buitenlandse werknemers bij het opstarten van een leven in een nieuw land, van het vinden geschikte huisvesting tot de verzekeringen.