Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Geldt de sociale wetgeving ook voor mij?
Een uitzendkracht is volledig sociaal verzekerd voor wat betreft uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en andere sociale verzekeringen.
Bouw ik pensioen op als uitzendkracht?
Je bouwt pensioen op zodra je 26 weken hebt gewerkt voor een uitzendbureau. De premie betaal je gedeeltelijk zelf en de rest wordt door de werkgever betaald. De ingelegde premie wordt beheerd door een pensioenfonds. Jaarlijks word je door het pensioenfonds op de hoogte gesteld van je opgebouwde pensioenkapitaal. Het pensioenfonds heeft de naam STIPLU en is ondergebracht bij PVF Achmea. Heb je eerder via een uitzendbureau gewerkt en bouwde je daar al pensioen op, toon dit dan aan door middel van een loonstrook zodat je meteen bij indiensttreding bij DMjob verder bouwt aan je pensioen.
Word ik doorbetaald tijdens ziekte?
Voor veel uitzendkrachten die ziek worden, eindigt het arbeidscontract automatisch. Als uitzendkracht heb je dan geen werkgever meer. Voor deze groep is er een wettelijk vangnet: de Ziektewet. Deze Ziektewet wordt door het UWV uitgevoerd. Als uitzendkracht ontvang je ziekengeld van het UWV ter hoogte van je gemiddelde dagloon over de laatste 13 weken. Afhankelijk van de fase waarin je zit, wordt de eerste ziektedag of worden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen beschouwd en wachtdagen worden niet uitbetaald. Het kan trouwens wel enkele weken duren voordat het ziekengeld op je rekening wordt gestort. Je blijft tijdens je ziekte wel volledig sociaal verzekerd.
Wat is de aanvulling op de ziektewet?
Volgens de Ziektewet heb je gedurende de ziekteperiode recht op 70% van het laatstverdiende inkomen. In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat de uitzendondernemingen aan fase A uitzendkrachten met uitzendbeding een aanvulling geven. Deze aanvulling bedraagt 21% en wordt vierwekelijks uitbetaald. Als fase A uitzendkracht met uitzendbeding heb je dus recht op maximaal 91% van het laatstverdiende inkomen.
Hoeveel fasen kent de CAO voor Uitzendkrachten?
De CAO voor Uitzendkrachten onderscheidt 3 fasen. Fase A duurt 78 weken en fase B maximaal 2 jaar. Na 3,5 jaar kun je dus in fase C komen en een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Klik hier voor gedetailleerde informatie over het fasensysteem.
Wat is het verschil tussen een vakantiekracht en een uitzendkracht?
Een vakantiekracht (scholier of student) werkt in vakantieperioden (als de onderwijsinstellingen zijn gesloten), zoals de zomermaanden (juni, juli en augustus) en blijft niet aansluitend voor het uitzendbureau werken maar gaat terug naar school en/of pakt zijn/haar studie weer op.
Kan ik ook als vakantiekracht voor DMjob werken?
Ook voor vakantiewerk kun je je bij DMjob laten inschrijven. Vakantiekrachten hebben in de regel dezelfde rechten als uitzendkrachten met uitzondering van het vakantierecht (een vakantiekracht bouwt per maand minder vakantie-uren op) en het recht op doorbetaling van loon tijdens kort verzuim (huisarts, tandarts etc.).
Mag een vakantiekracht elk type werk verrichten?
Een vakantiekracht mag niet elk type werk verrichten. De leeftijd van de vakantiekracht speelt daarbij een grote rol. De regels voor vakantiewerk zijn veelomvattend, klik hier voor een korte samenvatting en kijk op www.jongerenloket.szw.nl en www.cnvjongeren.nl voor meer informatie.
Mag je als vakantiekracht onbeperkt bijverdienen?
In verband met kinderbijslag en studiefinanciering stelt het ministerie van Sociale Zaken grenzen aan het bedrag dat je per jaar als vakantiekracht mag bijverdienen. Zie voor meer informatie www.szw.nl of www.belastingdienst.nl.
Ik heb als vakantiekracht teveel loonbelasting betaald, wat nu?
Van je brutoloon wordt belasting afgedragen. Als je niet het gehele jaar werkt, dan kan het zijn dat er teveel loonbelasting is ingehouden. Die teveel betaalde loonbelasting kun je bij de Belastingdienst terugvragen. Daartoe dien je een Tj-biljet aan te vragen. Dit Tj-biljet vul je vervolgens in aan de hand van je jaaropgave met loongegevens die je aan het begin van het nieuwe jaar hebt ontvangen.
Ik ben op zoek naar een stageplaats, kan DMjob daarin iets betekenen?
Je kunt bij DMjob ook terecht voor stageplaatsen. DMjob bemiddelt bij het vinden van een stageplaats.
Mag ik werken met een uitkering?
Werken voor DMjob en tegelijkertijd een WW-uitkering ontvangen, dat kan heel goed. Je moet wel (binnen 24 uur) aan het UWV melden dat je voor DMjob bent gaan werken. Hoeveel er van je uitkering wordt ingehouden, hangt af van het aantal uren per week waarover je een uitkering ontvangt en het aantal uren per week dat je gaat werken.