Over DMjob

‘Al meer dan 45 jaar thuis in de metaal’

DMjob is het uitzendbureau van Deltametaal, een stichting zonder winstoogmerk die 45 jaar geleden is opgericht door metaalbedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Het is onze missie om altijd de beste vakkrachten voor onze opdrachtgevers te vinden. Dat is niet makkelijk in een tijd waarin de uitstroom vanwege de vergrijzing stijgt en de instroom van jong talent niet voldoende is, maar we zijn niet voor een gat te vangen. Na ruim 45 jaar in de branche hebben we een sterk netwerk opgebouwd. We leiden zelf leerlingen op en vaklui die we niet kunnen vinden, zoeken we in het buitenland.

Wilt u meer weten over de werkwijze van DMjob?